zaloguj się bip Szukaj
Zamknij
Find book, music, movie...

[PL]przetwarzanie danych osobowych

[PL]

Poniżej dowiesz się jak my - czyli Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu (administrator danych) z siedzibą na ul. Jana Kasprowicza 12, 47-400 Racibórz - przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Kamila Buszka, e-mail: iodo@biblrac.pl.

 

Biblioteka informuje, że gromadzi i przetwarza następujące dane czytelników:

a) dane obowiązkowe – zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny ciążący na administratorze)

- nazwisko i imię

- data urodzenia

- adres zamieszkania

- płeć

- w przypadku osoby małoletniej dodatkowo dane osobowe opiekuna – nazwisko i imię, adres zamieszkania

- informacja o kategorii osób: pracujący, uczący się, pozostałe

- dane wewnętrzne: numer karty bibliotecznej

b) dane obowiązkowe – zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes administratora)

- PESEL

- w przypadku osoby małoletniej dodatkowo PESEL opiekuna prawnego

c) dane nieobowiązkowe – zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda)

- nr telefonu

- adres e-mail

- w przypadku osoby małoletniej szczegółowe kategorie oraz dane osobowe opiekuna – tel. kontaktowy, adres e-mail

- szczegółowe kategorie osób: przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, studenci, emeryci

- miejsce zamieszkania (miasto, powiat, spoza powiatu)

 d) dane obowiązkowe dla świadczenia usług drogą elektroniczną – zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy)

- adres e-mail

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a)     zrealizowania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r o bibliotekach (Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439 z późniejszymi zmianami) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

b)     dochodzenia roszczeń przez bibliotekę - w tym windykacji należności – zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

c)     przeprowadzenia wewnętrznych badań struktury czytelników w celu lepszego dopasowania oferty biblioteki do preferencji czytelników – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

d)     usprawnienia kontaktu pomiędzy czytelnikiem a biblioteką, w tym m.in. przekazywania informacji telefonicznie, mailowo - na podstawie art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

e)   założenia internetowego konta czytelnika w katalogu OPAC – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

f)    przekazywania informacji promocyjnych drogą elektroniczną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

 

Podanie danych obowiązkowych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z biblioteki i odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit c i art. 6 ust. 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane będą przetwarzane do momentu ustania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub 5 lat po ustaniu aktywności czytelniczej.

Masz także możliwość założenia i korzystania z internetowego konta czytelnika w katalogu OPAC. Oznacza to też, że będziesz otrzymywać drogą elektroniczną informacje w sprawach związanych z korzystaniem z biblioteki (informacja o zamówieniach/rezerwacjach zbiorów, przypomnienia o terminie zwrotu zbiorów, o zmianie godzin otwarcia biblioteki, o dokonanych wpłatach itp.). W celu założenia konta niezbędne jest podanie swojego adresu e-mail i zaakceptowania regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do założenia internetowego konta Czytelnika.

Podanie pozostałych danych jest dobrowolne:

- podając nr telefonu i adres e-mail wyrażasz zgodę na kontakt e-mailowy i/lub telefoniczny w sprawach związanych z korzystaniem z biblioteki (informacja o zamówieniach / rezerwacjach zbiorów, o terminie zwrotu zbiorów, o zmianie godzin otwarcia biblioteki, o zaległościach itp.);

- podając dane dotyczące szczegółowych kategorii wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie przez bibliotekę w celu przeprowadzenia badań struktury czytelników;

- możesz także zgodzić się na przesyłanie informacji handlowych/promocyjnych drogą elektroniczną za pośrednictwem podanego nam adresu e-mail i/lub internetowego konta czytelnika w katalogu Opac

Pamiętaj, że zgody są dobrowolne i mogą być w każdej chwili wycofane.

Przysługuje Ci prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie,zgodnie z obwiązującymi przepisami. W sprawach spornych przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane będą udostępniane podmiotom na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia (w tym np. dostawcy systemu bibliotecznego MOL sp. z o.o., ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia).

Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

2. UCZESTNICY IMPREZ I WYDARZEŃ

Biblioteka w Raciborzu przetwarza także dane osobowe (w tym wizerunek) uczestników wydarzeń i imprez organizowanych w bibliotece (szczegółowe informacje zamieszczone są w regulaminach poszczególnych wydarzeń oraz w regulaminie imprez).

W celu usprawnienia organizacji wydarzeń kulturalno-edukacyjnych skierowanych do uczniów biblioteka podpisała umowy współadministrowania danymi osobowymi z częścią raciborskich szkół (w załączniku aktualna lista współpracujących z biblioteką placówek).

 

3. FORMULARZE ONLINE, WIADOMOŚCI MAILOWE I INTERNETOWE KONTO CZYTELNIKA

Kontaktując się z biblioteką za pomocą formularzy na stronie WWW (usługa „Zaproponuj tytuł”, „Zapytaj bibliotekarza”), telefonu, poczty e-mail itp. dobrowolnie przekazujesz swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Służą one wyłącznie do celów kontaktowych w sprawach wynikających z treści umieszczonej w formularzu, wiadomości mailowej itd. W przypadku założenia internetowego konta czytelnika w katalogu OPAC niezbędne jest podanie adresu e-mail.

Więcej o takim przetwarzaniu danych dowiesz się w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną (zakładka ABC Czytelnika – Regulaminy/Cenniki).

Przysługuje Ci prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia (np. dostawcy naszej poczty e-mail - firmie nazwa.pl sp. z o.o. Mieczysława Medweckiego 17 31-870 Kraków).

 

4. NEWSLETTER

Przetwarzamy Twoje dane osobowe także wtedy, gdy zapisałeś się do naszego newslettera – szczegółowe informacje znajdziesz tutaj: Regulamin newslettera 

 

5. PLIKI COOKIES

Biblioteka na stronie WWW korzysta z plików cookies tzw. ciasteczek – więcej o nich można przeczytać tutaj

 

6. FACEBOOK, YOUTUBE, TIKTOK

O tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z prowadzeniem fanpage'a na Facebooku, kanału na Youtube, profilu na TikToku dowiesz się z "Klauzuli informacyjnej Facebook", "Klauzuli informacyjnej Youtube", "Klauzuli informacyjnej TikTok", które znajdziesz w załączniku.

 

 

Download
Lista placówek w Raciborzu_umowy współadministrowania danymi_2020.pdf(plik PDF, 124.66 KB)
Klauzula informacyjna facebook.pdf(plik PDF, 221.62 KB)
Klauzula informacyjna youtube.pdf(plik PDF, 221.35 KB)
Klauzula informacyjna TikTok.pdf(plik PDF, 225.57 KB)
How do I...
Choose page
Sing up to library?
Order/reserve a book?
Extend returing time?
[PL]przetwarzanie danych osobowych
Calendar
Wed
18
May
[PL]Biblioteczny Klub Filmowy
Category: [PL]Biblioteczny Klub Filmowy
date: 18.05.2022
hr.: 18:00
Place: EUREKA Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży, ul. Kasprowicza 12
Thu
19
May
[PL]Warsztaty Tik Tok
Category: [PL]Warsztaty
date: 19.05.2022
hr.: 16:00
Place: Filia Publiczno-Szkolna nr 3 Ocice ul. Tuwima 1
Thu
19
May
[PL]Spotkanie ze Szczepanem Wilasem
Category: [PL]Spotkanie w bibliotece
date: 19.05.2022
hr.: 17:00
Place: Filia Publiczno-Szkolna nr 8 ul. Żorska 2
Zaproponuj tytuł
 
If you want to send message, click here walizkę.
Zapytaj bibliotekarza
 
If you want to send message, click here parasol.
Portal https://www.biblrac.pl/ wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij