zaloguj się
Find book, music, movie...
Page content
Title
Author
on the page in catalogue

[PL]Oferta pracy na stanowisku bibliotekarza

Add date: 11.09.2019
[PL]

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu przyjmie do pracy bibliotekarza

  1. Miejsce pracy: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu
  2. Stanowisko: bibliotekarz – 2 x cały etat, 1 x 0,5 etatu
  3. Wykształcenie: wyższe
  4. Zakres zadań: rejestracja czytelników, udostępnianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych przy użyciu systemu komputerowego PATRON, udzielanie informacji bibliotecznych, prowadzenie działań z dziedziny edukacji i kultury (praca z dziećmi i młodzieżą).
  5. Umiejętności: obsługa komputera
  6. Inne: dyspozycyjność, komunikatywność, dobra organizacja pracy, operatywność, wysoka kultura osobista
  7. Termin i miejsce składania dokumentów: CV i list motywacyjny należy składać do 25 września 2019 r. w sekretariacie biblioteki, ul. Kasprowicza 12, 47-400 Racibórz lub mailowo na adres biblrac@poczta.onet.pl. Jeśli w zakresie podanych przez Państwa danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, należy dołączyć do dokumentów oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu, ul. Jana Kasprowicza 12, 47-400 Racibórz

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych mailowo - iodo@biblrac.pl lub w siedzibie biblioteki przy ul. Kasprowicza 12 w Raciborzu.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Urząd Ochrony Danych Osobowych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)      prawo do usunięcia danych osobowych;

5)      prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy (tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania/adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

1.      Miejsce pracy: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu

2.      Stanowisko: bibliotekarz – 2 x cały etat, 1 x 0,5 etatu

3.      Wykształcenie: wyższe

4.      Zakres zadań: rejestracja czytelników, udostępnianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych przy użyciu systemu komputerowego PATRON, udzielanie informacji bibliotecznych, prowadzenie działań z dziedziny edukacji i kultury (praca z dziećmi i młodzieżą).

5.      Umiejętności: obsługa komputera

6.      Inne: dyspozycyjność, komunikatywność, dobra organizacja pracy, operatywność, wysoka kultura osobista

7.      Termin i miejsce składania dokumentów: CV i list motywacyjny należy składać do 25 września 2019 r. w sekretariacie biblioteki, ul. Kasprowicza 12, 47-400 Racibórz lub mailowo na adres biblrac@poczta.onet.pl.

Jeśli w zakresie podanych przez Państwa danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, należy dołączyć do dokumentów oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu, ul. Jana Kasprowicza 12, 47-400 Racibórz

 

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych mailowo - iodo@biblrac.pl lub w siedzibie biblioteki przy ul. Kasprowicza 12 w Raciborzu.

 

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Urząd Ochrony Danych Osobowych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

 

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)      prawo do usunięcia danych osobowych;

5)      prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy (tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania/adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

[PL]

Tagi: praca

How do I...
Choose page
Sing up to library?
Order/reserve a book?
Extend returing time?
[PL]przetwarzanie danych osobowych
Calendar
Tue
24
Sept
[PL]Ałbena Grabowska-spotkanie autorskie
Category:
date: 24.09.2019
hr.: 16:30
Place: Filia nr 2 Ostróg, ul. Bielska 12
Wed
25
Sept
[PL]Fantastyczny Klub Filmowy
Category:
date: 25.09.2019
hr.: 18:00
Place: Eureka-Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży, ul. Kasprowicza 12
Thu
26
Sept
[PL]DKK dla młodzieży
Category: [PL]Dyskusyjny Klub Książki dla Młodzieży
date: 26.09.2019
hr.: 16:00
Place: Biblioteka, ul. Kasprowicza 12
Zaproponuj tytuł
title*:
Author*:
e-mail*:
 
If you want to send message, click here walizkę.
Zapytaj bibliotekarza
Name*:
E-mail*:
Inquiry*:
 
If you want to send message, click here motocykl.
Portal https://www.biblrac.pl/ wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij