zaloguj się bip Szukaj
Zamknij
Znajdź książkę, muzykę, film...

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług MiPBP w Raciborzu

 

REGULAMIN

KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG

MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

IM. RYSZARDA KINCLA W RACIBORZU

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.     Prawo korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny i jest bezpłatne.

2.     Warunkiem uzyskania prawa do korzystania ze zbiorów i usług biblioteki jest zapisanie się do biblioteki i odebranie imiennej karty bibliotecznej.

 

§2 REJESTRACJA CZYTELNIKÓW

 

1.     Przy zapisie do biblioteki zgłaszający powinien:

a.      okazać dokument tożsamości ze zdjęciem,

b.     wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu,

2.     Za niepełnoletniego czytelnika odpowiada i podpisuje zobowiązanie rodzic lub opiekun prawny.

3.     Dłużnik Biblioteki nie może być poręczającym za osobę niepełnoletnią.

4.     Konto czytelnika jest ważne do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła rejestracja. Podczas pierwszych odwiedzin w bibliotece w kolejnym roku następuje ponowna aktywacja konta.

5.     Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o każdej zmianie miejsca zamieszkania oraz zmianie danych osobowych w ciągu 30 dni od zaistnienia zmiany.

6.     Potwierdzeniem zapisu do biblioteki jest imienna karta biblioteczna, którą czytelnik ma obowiązek okazywać przy każdym korzystaniu z biblioteki. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innej osobie. Właściciel karty ponosi odpowiedzialność za każde jej użycie.

7.     Za wydanie karty bibliotecznej, biblioteka pobiera opłaty zgodnie z aktualnym Cennikiem – załącznik nr 1.

8.     W przypadku zużycia karty wywołanego długotrwałym jej użytkowaniem lub w przypadku zmiany nazwiska, czytelnikowi przysługuje bezpłatna wymiana karty.

 

§3 UDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZ

 

1.     W każdym oddziale i filii wypożyczyć można jednorazowo : 8 książek (z wyjątkiem Wypożyczalni Głównej, w której można wypożyczyć 15 książek), 8 audiobooków, 4 płyty CD, 3 płyty DVD, 4 dokumenty elektroniczne (gry komputerowe, programy edukacyjne itp.), 2 gry planszowe, 8 egz. czasopism (z wyjątkiem bieżącego numeru).

2.     Książki, nuty, audiobooki, czasopisma, płyty CD do nauki języków obcych można wypożyczyć na okres 35 dni.

3.     Płyty CD i DVD można wypożyczyć na okres 7 dni za wyjątkiem Nowości filmowych, które są wypożyczane na 2 dni.

4.     Dokumenty elektroniczne i gry planszowe można wypożyczyć na okres 14 dni

5.     Za przekroczenie terminu zwrotu zbiorów biblioteka pobiera opłaty - zgodnie z Cennikiem - załącznik nr 1. Czytelnik, do którego Biblioteka wysłała upomnienia w sprawie zwrotu zbioru/sprzętu pokrywa również ich koszty.

6.     Jeżeli termin zwrotu wypożyczonych zbiorów przypada na dzień zamknięcia biblioteki, czytelnik ma obowiązek oddania zbiorów pierwszego dnia pracy biblioteki następującego po tym terminie.

7.     Termin zwrotu można przedłużyć dwukrotnie (prolongata) jeżeli nie ma na niego zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.

8.     Termin zwrotu zbioru można przedłużyć samodzielnie (za pomocą konta czytelnika w katalogu OPAC) lub poprosić o jego zmianę w Bibliotece. Prośba o prolongatę winna być zgłoszona osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej   najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu książek.

9.     Biblioteka ma prawo wpisać do Krajowego Systemu Długów tych czytelników, którzy nie wnieśli opłat z tytułu kar za nieterminowy zwrot zbiorów, ich uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie. Ma także prawo dochodzenia wobec nich swoich roszczeń na drodze sądowej.

10.  Bibliotekarz ma prawo odmówić wypożyczenia zbiorów oraz dostępu do wszystkich usług bibliotecznych czytelnikowi, który nie uregulował należności z tytułu kar i opłat regulaminowych wobec biblioteki (dot. wszystkich działów i filii).

11.  Czytelnik może zamówić zbiory aktualnie znajdujące się na półkach drogą elektroniczną. Liczba zamówień kierowana do jednego działu nie może przekroczyć 5. Zamówione egzemplarze należy odebrać w ciągu 5 dni - po tym terminie zamówienie traci ważność.

12.  Czytelnik może zarezerwować zbiory aktualnie wypożyczone drogą elektroniczną. Liczba rezerwacji kierowana do jednego działu nie może przekroczyć 5 egzemplarzy. Po zmianie statusu z rezerwacji na zamówienie, czytelnik może odebrać zbiory w ciągu 5 dni – po tym terminie zamówienie traci ważność

13.   Czytelnik otrzymuje zawiadomienie o zmianie statusu zamówionych i zarezerwowanych zbiorów oraz terminie ich odbioru na własne czytelnicze konto w katalogu OPAC lub e-mailem (jeśli podał swój adres mailowy).

14.  Konto czytelnika w katalogu OPAC zawiera informacje o bieżących wypożyczeniach, zamówieniach, rezerwacjach i karach, umożliwia zamawianie, rezerwacje i prolongatę zbiorów.

 

§4 Udostępnianie na miejscu

 

1.     Z Czytelni mogą korzystać osoby zapisane do biblioteki

2.     W celu skorzystania ze zbiorów znajdujących się w Czytelni, czytelnik okazuje kartę biblioteczną

3.     Wybrane materiały biblioteczne należy zgłosić, a po wykorzystaniu – oddać dyżurującemu bibliotekarzowi. Czytelnik nie może samodzielnie odkładać zbiorów na półkę.

4.     Zbiory udostępnianie na miejscu można kserować (za opłatą zgodną z Cennikiem – załącznik nr 1), z wyjątkiem książek i czasopism szczególnie wartościowych, które mogłyby ulec uszkodzeniu podczas kserowania.

 

§5 Udostępnianie czytników e-booków

 

  1. Urządzenie można wypożyczyć w Czytelni MiPBP w Raciborzu, ul. Kasprowicza 12.
  2. Z usługi wypożyczania czytników mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające kartę biblioteczną MiPBP w Raciborzu.
  3. Można wypożyczyć 1 czytnik na okres 35 dni z możliwością dwukrotnego przedłużenia terminu zwrotu o kolejne 35 dni, o ile nie został zamówiony przez innego czytelnika.
  4. Przedłużenia można dokonać najpóźniej w dniu terminu zwrotu.
  5. Biblioteka pobiera opłaty za przekroczenie terminu zwrotu zgodnie z obowiązującym Cennikiem opłat – załącznik nr 1.
  6. Przy wypożyczaniu czytników korzystający zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego i podpisania oświadczenia - załącznik nr 4.
  7. Użytkownik Biblioteki może za pomocą konta w katalogu OPAC złożyć zamówienie na czytnik. Informacja o stanie realizacji zamówienia jest dostępna na bieżąco na koncie czytelnika.
  8. Zamówiony czytnik powinien być odebrany w przeciągu 3 dni; po upływie tego terminu czytnik może być wypożyczony innemu czytelnikowi.
  9. Przed zwrotem czytnika użytkownik zobowiązany jest do usunięcia wszystkich wgranych przez siebie plików i oddania urządzenia w stanie takim jak go wypożyczył.
  10. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu praw autorskich do materiałów zamieszczanych na czytnikach przez użytkowników.

 

§6 KORZYSTANIE ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH I INTERNETU

 

1.   Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać osoby zapisane do biblioteki.

2.   W celu skorzystania ze stanowisk komputerowych, czytelnik okazuje kartę biblioteczną.

3.   Użytkownik zajmuje stanowisko komputerowe wskazane przez bibliotekarza i samodzielnie z niego korzysta.

4.   Pracownicy biblioteki mogą kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze a w szczególności mają prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika jeżeli uznają, że użytkownik wykonuje czynności zabronione. Niedozwolone są w szczególności wejścia na strony obsceniczne, obraźliwe, propagujące przemoc, obrażające uczucia innych (np. strony o charakterze rasistowskim). Zabrania się także przesyłania, udostępniania i korzystania z danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe oraz wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców.

5.   Zabrania się pozostawiania przez użytkownika własnych plików na dysku komputera. Pozostawione pliki zostaną usunięte.

6.   Zabrania się instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na dysku komputera.

7.   Użytkownik zobowiązany jest do zakończenia pracy przy komputerze na 10 minut przed zamknięciem biblioteki.

8.   Użytkownik może korzystać z odpłatnej usługi w zakresie skanowania i drukowania – zgodnie z Cennikiem – załącznik nr 1.

9.   Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane przez siebie szkody lub nadużycia popełnione przy korzystaniu z udostępnionych mu programów użytkowych, zasobów Internetu, zbiorów multimedialnych i powierzonego sprzętu.

 

§ 7 WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

 

1.     Prawo składania zamówień międzybibliotecznych mają czytelnicy pełnoletni posiadający kartę biblioteczną

2.    

Pliki do pobrania
Załącznik nr 1 cennik_2021.pdf(plik PDF, 378,35 KB)
Załącznik nr 2 regulamin czytaka plus.pdf(plik PDF, 366,41 KB)
Załącznik nr 3 regulamin radioodtwarzaczy.pdf(plik PDF, 275,25 KB)
Załącznik nr 4 oświadczenie czytnik ebooków.pdf(plik PDF, 354,4 KB)
Regulamin korzystania ze zbiorów i usług_2021_z załącznikami.pdf(plik PDF, 558,72 KB)
Załącznik nr 5 Legimi_2021.pdf(plik PDF, 360,93 KB)
KSIĄŻKI Z PACZKOMATU_regulamin.pdf(plik PDF, 392,16 KB)
Jak mogę...
wybierz stronę
zapisać się do biblioteki?
zamówić/ zarezerwować książkę?
przedłużyć termin zwrotu?
przetwarzanie danych osobowych
Kalendarz
śro
20
paź
Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym
kategoria: Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym
data: 20.10.2021
godz.: 9:00
miejsce: Biblioteka, ul. Kasprowicza 12
śro
20
paź
NAVAL – spotkanie autorskie
kategoria: Spotkania autorskie dla dorosłych
data: 20.10.2021
godz.: 18:00
miejsce: Biblioteka Ul. Kasprowicza 12
śro
20
paź
Klub Malucha
kategoria: Klub Malucha
data: 20.10.2021
godz.: 9:00
miejsce: Filia nr 2 Ostróg ul. Bielska 12
Zaproponuj tytuł
 
Jeśli chcesz wysłać wiadomość, kliknij parasol.
Zapytaj bibliotekarza
 
Jeśli chcesz wysłać wiadomość, kliknij parasol.
Portal https://www.biblrac.pl/ wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij