zaloguj się
Znajdź książkę, muzykę, film...
Treść strony
Tytuł
Autor
na stronie w katalogu

Czytak Plus

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA CZYTAKA PLUS
MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. RYSZARDA KINCLA
W RACIBORZU

 § 1

 1. Niniejszy regulamin określa warunki wypożyczania odtwarzacza cyfrowych książek mówionych „Czytak Plus” Czytelnikom MiPBP w Raciborzu.
 2. Czytelnik wypożyczający Czytaka Plus jest zobowiązany do podania numeru telefonu, który jest konieczny do utrzymywania kontaktu pomiędzy Biblioteką a Czytelnikiem.
 3. Warunkiem wypożyczenia Czytaka Plus jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia przez Czytelnika lub jego prawnego opiekuna - Załącznik nr 1.

§ 2

 1. Termin zwrotu Czytaka Plus nie może być dłuższy niż 35 dni. Po tym okresie możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu Czytaka Plus.
 2. Termin zwrotu wypożyczonego Czytaka Plus może zostać przesunięty tylko wówczas, gdy nie ma na niego zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
 3. Za przetrzymywanie Czytaka Plus ponad termin określony w § 2 pkt 1 Biblioteka pobiera opłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem opłat.
 4. Czytelnik, do którego Biblioteka wysłała upomnienia w sprawie zwrotu Czytaka Plus pokrywa również ich koszty zgodnie z obowiązującym Cennikiem opłat.
 5. Osoby nieoddające urządzenia w terminie nie mogą ponownie wypożyczać Czytaka Plus.

§ 3

 1. Z chwilą wypożyczenia Czytaka Plus Czytelnik staje się za niego całkowicie odpowiedzialny i jest zobowiązany do zwrócenia  go w oznaczonym terminie w takim stanie, w jakim został mu wypożyczony.
 2. W wypadku uszkodzenia Czytaka Plus, Czytelnik ponosi koszty jego naprawy nieobjęte gwarancją producenta.
 3. W wypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia Czytaka Plus, Czytelnik płaci odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości sprzętu.

 § 4

 1. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133, poz. 883 z późn. zmianami) Biblioteka informuje, że dane osobowe czytelników zbierane i przechowywane w filiach bibliotecznych służą jedynie do realizacji podstawowych zadań bibliotecznych wynikających z przepisów prawa.
 2. Każdy Czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Regulamin obowiązuje od dnia 19.12.2016 r.

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu wypożyczania Czytala Plus

 

Potwierdzenie wypożyczenia Czytaka Plus

 

Czytelnik (imię i nazwisko) .....................................................................................

pesel ............................ nr tel. ................................ wypożyczył Czytaka Plus będącego na stanie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu i zobowiązuje się do użytkowania i zdania sprzętu zgodnie z obowiązującym regulaminem.

 

 

........................ dnia ...............................             ..............................................                                                                                         (podpis czytelnika)

 

Jak mogę...
wybierz stronę
zapisać się do biblioteki?
zamówić/ zarezerwować książkę?
przedłużyć termin zwrotu?
przetwarzanie danych osobowych
Kalendarz
wto
14
lip
czw
27
sie
Przygodowe Lato z biblioteką
kategoria: Lato z Biblioteką
data: 14.07-27.08.2020
godz.: 11:00
miejsce: Eureka-Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży, ul. Kasprowicza 12
wto
18
sie
Lato z biblioteką: zooterapia
kategoria: Lato z Biblioteką
data: 18.08.2020
godz.: 11:00
miejsce: Filia nr 3 Ocice, ul. Tuwima 1
czw
20
sie
Dyskusyjny Klub Książki
kategoria: Dyskusyjny Klub Książki
data: 20.08.2020
godz.: 16:30
miejsce: Biblioteka, ul. Kasprowicza 12
Zaproponuj tytuł
tytuł*:
autor*:
e-mail*:
 
Jeśli chcesz wysłać wiadomość, kliknij walizkę.
Zapytaj bibliotekarza
imię i nazwisko*:
e-mail*:
treść zapytania*:
 
Jeśli chcesz wysłać wiadomość, kliknij walizkę.
Portal https://www.biblrac.pl/ wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij