zaloguj się
Znajdź książkę, muzykę, film...
Treść strony
Tytuł
Autor
na stronie w katalogu

przetwarzanie danych osobowych

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu (administrator danych) z siedzibą na ul. Jana Kasprowicza 12, 47-400 Racibórz, informuje, że gromadzi i przetwarza następujące dane czytelników:

a) dane obowiązkowe – zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

- nazwisko i imię

- data urodzenia

- adres zamieszkania

- płeć

- w przypadku osoby małoletniej dodatkowo dane osobowe opiekuna – nazwisko i imię, adres zamieszkania

- informacja o kategorii osób: pracujący, uczący się, pozostałe

- dane wewnętrzne: numer karty bibliotecznej

b) dane obowiązkowe – zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

- PESEL

- w przypadku osoby małoletniej dodatkowo PESEL opiekuna prawnego

c) dane nieobowiązkowe – zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

- nr telefonu

- adres e-mail

- w przypadku osoby małoletniej szczegółowe kategorie oraz dane osobowe opiekuna – tel. kontaktowy, adres e-mail

- szczegółowe kategorie osób: przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, studenci, emeryci

- miejsce zamieszkania (miasto, powiat, spoza powiatu)

 

Te dane będą przetwarzane w celu:

a)     zrealizowania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r o bibliotekach (Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439 z późniejszymi zmianami) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

b)     dochodzenia roszczeń przez bibliotekę - w tym windykacji należności – zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit f ogólnego rozporządzenia

c)     przeprowadzenia wewnętrznych badań struktury czytelników w celu lepszego dopasowania oferty biblioteki do preferencji czytelników – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a

d)     usprawnienia kontaktu pomiędzy czytelnikiem a biblioteką, w tym m.in. przekazywania informacji drogą elektroniczną - na podstawie art. 6 ust. 1 lit a

Czytelnikom przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje im prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych obowiązkowych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z biblioteki i odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit c i art. 6 ust. 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane będą przetwarzane do momentu ustania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub 5 lat po ustaniu aktywności czytelniczej.

Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Podając nr telefonu i adres e-mail wyrażamy zgodę na kontakt e-mailowy i/lub telefoniczny w sprawach związanych z korzystaniem z biblioteki (informacja o zamówieniach/rezerwacjach zbiorów, o terminie zwrotu zbiorów, o zmianie godzin otwarcia biblioteki itp.). Podając dane dotyczące szczegółowych kategorii wyrażamy zgodę na ich przetwarzanie przez bibliotekę w celu przeprowadzenia badań struktury czytelników. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana.

Dane będą udostępniane podmiotom na podstawie przepisów prawa (w tym Krajowemu Rejestrowi Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA, ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław - zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych) lub umów powierzenia (w tym dostawcy systemu bibliotecznego MOL sp. z o.o., ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia).

Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

MiPBP w Raciborzu przetwarza także dane osobowe (w tym wizerunek) uczestników wydarzeń i imprez organizowanych w bibliotece (szczegółowe informacje zamieszczone są w regulaminach poszczególnych wydarzeń oraz w regulaminie imprez MiPBP).

W celu usprawnienia organizacji wydarzeń kulturalno-edukacyjnych skierowanych do uczniów biblioteka podpisała umowy współadministrowania danymi osobowymi z częścią raciborskich szkół (w załączniku aktualna lista współpracujących z biblioteką placówek).

Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Kamila Buszka, e-mail: iodo@biblrac.pl.

Pliki do pobrania
Lista placówek w Raciborzu_umowy współadministrowania danymi.pdf(plik PDF, 123,93 KB)
Jak mogę...
wybierz stronę
zapisać się do biblioteki?
zamówić/ zarezerwować książkę?
przedłużyć termin zwrotu?
przetwarzanie danych osobowych
Kalendarz
pon
01
cze
pią
05
cze
Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
kategoria: Tydzień Czytania Dzieciom
data: 01-05.06.2020
godz.:
miejsce: www.facebook.com/biblrac
wto
09
cze
Spotkanie online z Anną Dziewit-Meller
kategoria: Raciborska biblioteka nie zostawia czytelnika
data: 09.06.2020
godz.: 18:00
miejsce: Spotkanie online
pią
06
lis
Racibórz prozą zaczarowany-konkurs literacki
kategoria: Racibórz prozą zaczarowany
data: 06.11.2020
godz.:
miejsce: Biblioteka, ul. Kasprowicza 12
Zaproponuj tytuł
tytuł*:
autor*:
e-mail*:
 
Jeśli chcesz wysłać wiadomość, kliknij motocykl.
Zapytaj bibliotekarza
imię i nazwisko*:
e-mail*:
treść zapytania*:
 
Jeśli chcesz wysłać wiadomość, kliknij motocykl.
Portal https://www.biblrac.pl/ wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij