zaloguj się bip Szukaj
Zamknij
Znajdź książkę, muzykę, film...

przetwarzanie danych osobowych

Poniżej dowiesz się jak my - czyli Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu (administrator danych) z siedzibą na ul. Jana Kasprowicza 12, 47-400 Racibórz - przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Kamila Buszka, e-mail: iodo@biblrac.pl.

 

1. CZYTELNICY

Biblioteka informuje, że gromadzi i przetwarza następujące dane czytelników:

a) dane obowiązkowe – zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny ciążący na administratorze)

- nazwisko i imię

- data urodzenia

- adres zamieszkania

- płeć

- w przypadku osoby małoletniej dodatkowo dane osobowe opiekuna – nazwisko i imię, adres zamieszkania

- informacja o kategorii osób: pracujący, uczący się, pozostałe

- dane wewnętrzne: numer karty bibliotecznej

b) dane obowiązkowe – zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes administratora)

- PESEL

- w przypadku osoby małoletniej dodatkowo PESEL opiekuna prawnego

c) dane nieobowiązkowe – zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda)

- nr telefonu

- adres e-mail

- w przypadku osoby małoletniej szczegółowe kategorie oraz dane osobowe opiekuna – tel. kontaktowy, adres e-mail

- szczegółowe kategorie osób: przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, studenci, emeryci

- miejsce zamieszkania (miasto, powiat, spoza powiatu)

 

Te dane będą przetwarzane w celu:

a)     zrealizowania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r o bibliotekach (Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439 z późniejszymi zmianami) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

b)     dochodzenia roszczeń przez bibliotekę - w tym windykacji należności – zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

c)     przeprowadzenia wewnętrznych badań struktury czytelników w celu lepszego dopasowania oferty biblioteki do preferencji czytelników – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

d)     usprawnienia kontaktu pomiędzy czytelnikiem a biblioteką, w tym m.in. przekazywania informacji drogą elektroniczną - na podstawie art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Czytelnikom przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje im prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych obowiązkowych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z biblioteki i odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit c i art. 6 ust. 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane będą przetwarzane do momentu ustania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub 5 lat po ustaniu aktywności czytelniczej.

Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Podając nr telefonu i adres e-mail wyrażamy zgodę na kontakt e-mailowy i/lub telefoniczny w sprawach związanych z korzystaniem z biblioteki (informacja o zamówieniach/rezerwacjach zbiorów, o terminie zwrotu zbiorów, o zmianie godzin otwarcia biblioteki itp.). Podając dane dotyczące szczegółowych kategorii wyrażamy zgodę na ich przetwarzanie przez bibliotekę w celu przeprowadzenia badań struktury czytelników. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana.

Dane będą udostępniane podmiotom na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia (w tym np. dostawcy systemu bibliotecznego MOL sp. z o.o., ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia).

Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

2. UCZESTNICY IMPREZ I WYDARZEŃ

Biblioteka w Raciborzu przetwarza także dane osobowe (w tym wizerunek) uczestników wydarzeń i imprez organizowanych w bibliotece (szczegółowe informacje zamieszczone są w regulaminach poszczególnych wydarzeń oraz w regulaminie imprez).

W celu usprawnienia organizacji wydarzeń kulturalno-edukacyjnych skierowanych do uczniów biblioteka podpisała umowy współadministrowania danymi osobowymi z częścią raciborskich szkół (w załączniku aktualna lista współpracujących z biblioteką placówek).

 

3. FORMULARZE ONLINE i WIADOMOŚCI MAILOWE

Kontaktując się z biblioteką za pomocą formularzy na stronie WWW (usługa „Zaproponuj tytuł”, „Zapytaj bibliotekarza”), telefonu, poczty e-mail, itp. dobrowolnie przekazujesz swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Służą one wyłącznie do celów kontaktowych w sprawach wynikających z treści umieszczonej w formularzu, wiadomości mailowej itd.

Przysługuje Ci prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Twoje dane mogą zostać udostepnione podmiotom na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia (np. dostawcy naszej poczty e-mail - firmie home.pl, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin).

 

4. PLIKI COOKIES

Biblioteka na stronie WWW korzysta z plików cookies tzw. ciasteczek – więcej o nich można przeczytać tutaj

 

5. FACEBOOK i YOUTUBE

 O tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z prowadzeniem fanpage'a na Facebooku i kanału na Youtube, dowiesz się z "Klauzuli informacyjnej Facebook" i "Klauzuli informacyjnej Youtube", które znajdziesz w załączniku.

 

 

Pliki do pobrania
Lista placówek w Raciborzu_umowy współadministrowania danymi_2020.pdf(plik PDF, 124,66 KB)
Klauzula informacyjna facebook.pdf(plik PDF, 221,62 KB)
Klauzula informacyjna youtube.pdf(plik PDF, 221,35 KB)
Jak mogę...
wybierz stronę
zapisać się do biblioteki?
zamówić/ zarezerwować książkę?
przedłużyć termin zwrotu?
przetwarzanie danych osobowych
Kalendarz
czw
07
sty
sob
30
sty
Plebiscyt na Książkę Roku 2020
kategoria: Inne
data: 07-30.01.2021
godz.:
miejsce: Oddziały i filie biblioteki
sob
30
sty
Konkurs czytelniczy „Książka na metry”
kategoria: Konkursy inne
data: 30.01.2021
godz.:
miejsce: Eureka-Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży, ul. Kasprowicza 12
Zaproponuj tytuł
 
Jeśli chcesz wysłać wiadomość, kliknij parasol.
Zapytaj bibliotekarza
 
Jeśli chcesz wysłać wiadomość, kliknij motocykl.
Portal https://www.biblrac.pl/ wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij