zaloguj się
Znajdź książkę, muzykę, film...
Treść strony
Tytuł
Autor
na stronie w katalogu

Praca - asystent osoby niepełnosprawnej

Data dodania: 18.09.2019

Biblioteka w Raciborzu poszukuje asystenta osoby niepełnosprawnej/asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Celem zamówienia jest wyłonienie asystenta osoby niepełnosprawnej/asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla uczestników projektu „Biblioteka bez barier” (ok. 20 osób niepełnosprawnych) na okres od momentu podpisania umowy do 31.08.2021 r. Zatrudnienie w ramach świadczenia usług lub umowy cywilno-prawnej.

Do zadań asystenta osoby niepełnosprawnej/asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej należeć będzie wsparcie osób niepełnosprawnych zakwalifikowanych do projektu „Biblioteka bez barier”. Praca na terenie miasta Racibórz (przede wszystkim w miejscu realizacji projektu tj. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu, ale może być konieczna także w środowisku lokalnym uczestnika projektu, będącego pod opieką Wykonawcy).

Zakres zamówienia:

- ilość osób przewidzianych do zatrudnienia – maks. 3 osoby

- ilość godzin do realizacji – 920h (w ramach wszystkich umów), średnio 13h/miesiąc/osoba (przy zatrudnieniu 3 osób)

- usługi świadczone dla 20 osób niepełnosprawnych

- wymiar czasowy – od momentu podpisania umowy do 31.08.2021r.

- zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej lub działalności gospodarczej

 

Wymagania i kwalifikacje:

  • warunkiem zatrudnienia jest ukończone kształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach ( Dz. U. poz 184, z późn. Zm.) - asystent osoby niepełnosprawnej

lub

  • uzyskanie pozytywnej opinii psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji osobowościowych i kompetencji społecznych oraz posiadanie minimum rocznego doświadczenia w pracy z osobą niepełnosprawną (poświadczone na piśmie – referencje, świadectwo pracy, zaświadczenia itd.) – asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Zamawiający będzie oczekiwał pełnej dyspozycyjności. Dostępność Wykonawcy dla uczestników projektu będzie oczekiwana w godzinach od 8 do 20 od poniedziałku do soboty. Świadczenie usług będzie odbywać się w zakresie regulowanym potrzebami uczestników projektu. W ramach realizacji usługi Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania wsparcia zgodnie z ustalonym zakresem i harmonogramem oraz zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia poprawnej dokumentacji.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://www.bip.biblrac.com.pl/site/index/2

Termin składania ofert: 27 września 2019, godz. 10.00

Miejsce i sposób składania ofert: Ofertę należy wraz z pozostałymi dokumentami złożyć w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu, ul. Jana Kasprowicza 12, 47-400 Racibórz, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Asystent osoby niepełnosprawnej”.

Dodatkowe informacje o projekcie:

Tytuł projektu: Biblioteka bez barier

Fundusz: projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 701 937,50 PLN

Wartość dofinansowania: 666 840,62 PLN

Beneficjent: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu

Okres realizacji: 01.09.2019 - 31.08.2021

Opis projektu:

Biblioteka bez barier to projekt stawiający za cel wzrost potencjału społecznego i zawodowego społeczności zamieszkującej obszar rewitalizowany Raciborza w trzech krokach: po pierwsze indywidualna aktywizacja uczestników, po wtóre ich integracja ze środowiskiem, także spoza obszaru rewitalizacji, a po trzecie rozwój kompetencji, kwalifikacji i predyspozycji zawodowych. Projekt, realizując program aktywności lokalnej, w oparciu o Gminny Program Rewitalizacji Miasta Racibórz, obejmuje wsparciem w szczególności osoby niepełnosprawne i ich najbliższych, seniorów, młodzież, osoby bezrobotne i bierne zawodowo, na podstawie opracowanych ścieżek reintegracji. W projekcie likwidowane są nie tylko bariery techniczne, finansowe i organizacyjne w dostępie do usług aktywnej integracji, ale przede wszystkim mentalne, decydujące o konieczności przeprowadzenia rewitalizacji społecznej.

cjdlhcmgjofgheci

Tagi: biblioteka bez barier, asystent ON, praca

Jak mogę...
wybierz stronę
zapisać się do biblioteki?
zamówić/ zarezerwować książkę?
przedłużyć termin zwrotu?
przetwarzanie danych osobowych
Kalendarz
wto
09
cze
Spotkanie online z Anną Dziewit-Meller
kategoria: Raciborska biblioteka nie zostawia czytelnika
data: 09.06.2020
godz.: 18:00
miejsce: Spotkanie online
pią
06
lis
Racibórz prozą zaczarowany-konkurs literacki
kategoria: Racibórz prozą zaczarowany
data: 06.11.2020
godz.:
miejsce: Biblioteka, ul. Kasprowicza 12
Zaproponuj tytuł
tytuł*:
autor*:
e-mail*:
 
Jeśli chcesz wysłać wiadomość, kliknij walizkę.
Zapytaj bibliotekarza
imię i nazwisko*:
e-mail*:
treść zapytania*:
 
Jeśli chcesz wysłać wiadomość, kliknij walizkę.
Portal https://www.biblrac.pl/ wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij