zaloguj się bip Szukaj
Zamknij
Znajdź książkę, muzykę, film...

Tag: Biblioteki

Dom Kultury i Biblioteka w Kobyli

44-285 Kornowac
Kobyla ul. Główna 78
telefon/fax: 32 430 12 00
e-mail: gbpkornowac@o2.pl
www: www.gbpkornowac.pl

  Zastępca dyrektora d/s bibliotecznych: Mirosława Granieczny

Biblioteka w Kobyli mieści się na parterze budynku Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Głównej 78. Biblioteka w Pogrzebieniu zajmuje piętro budynku świetlicy GOK przy ul. Grabowej 4.

Biblioteka to nowoczesne, przyjazne lokalnej społeczności miejsce służące edukacji i samorealizacji, integrujące wielokulturową społeczność i służące jej rozwojowi poprzez udostępnianie zbiorów. Biblioteka podejmuje zadania z zakresu edukacji, zabawy i kultury oraz zapewnia warunki do samorealizacji i kreatywności.

Księgozbiór Biblioteki jest uniwersalny zgodny z potrzebami i zainteresowaniami czytelników. GBP w Kobyli prenumeruje czasopismo fachowe "Poradnik Bibliotekarza", "Biblioteka Publiczna", "Cogito" oraz tygodnik regionalny "Nowiny Raciborskie". Oprócz tego biblioteka bezpłatnie otrzymuje miesięcznik "Śląsk" i miesięcznik gminny "Twoja Gmina". Filia biblioteki w Pogrzebieniu prenumeruje czasopismo fachowe "Biblioteka w szkole", dwutygodnik edukacyjny "Cogito" oraz tygodnik regionalny "Nowiny Raciborskie". Biblioteka współpracuje z Zespołami Szkolno-Przedszkolnymi gminy Kornowac realizując zadania statutowe. Aktualne informacje o działalności biblioteki jak również polecane przez bibliotekarzy nowości książkowe można sprawdzić na stronie internetowej www.gbpkornowac.pl

Godziny otwarcia
Poniedziałek 7-15
Wtorek 10-18
Środa 7-15
Czwartek 10-13.30
Piątek 7-15

 

Dom Kultury i Biblioteka w Pogrzebieniu
44-285 Pogrzebień
ul. Grabowa 4
telefon: 32 430 10 12

e-mail: biblioteka.pogrzebien@gmail.com

Godziny otwarcia
Poniedziałek 8-16
Wtorek 8-16
Środa 10-18
Czwartek 10-13.30
Piątek 8-16

 

 


Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Krzanowicach

47-470 Krzanowice
ul. Zawadzkiego 3
telefon: 32 414 74 08
e-mail: gcbk-biblioteka@krzanowice.pl

gcbk@krzanowice.pl
www: www.krzanowice.pl

Dyrektor: Danuta Adamczyk

Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Krzanowicach jest nową samorządową instytucją kultury powstałą z połączenia Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzanowicach.

W skład Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego wchodzą: Dom Kultury w Krzanowicach i Dom Kultury w Borucinie z działającymi tam Bibliotekami; Dom Kultury w Bojanowie, gdzie od stycznia 2024 planowane jest otwarcie punktu bibliotecznego oraz Biblioteka w Wojnowicach, która mieści się w tamtejszym budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Fundamentem działalności Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego jest rozwijanie oraz zaspokajanie potrzeb czytelniczych oraz informacyjnych społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy i nauki oraz upowszechnianie i rozwój kultury, poprzez popularyzację wszystkich form ich udostępniania.

Wśród działań bibliotecznych Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Krzanowicach jest udział w akcji „Lato na Wsi” skierowanej do dzieci i młodzieży z gminy Krzanowice; kontynuacja akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” we współpracy z placówkami edukacyjnymi w gminie Krzanowice oraz organizacja zajęć ruchowych, edukacyjnych i kulinarnych pod nazwą „Między Nami Odkrywcami”.

Biblioteka oferuje usługę „Książka na telefon”, skierowaną do osób starszych (65+), chorych i niepełnosprawnych z terenu gminy Krzanowice.

 

Godziny otwarcia
Wtorek 12-18
Środa 8:30-15:30
Czwartek 12-18
Piątek 8:30-15:30
Sobota 8-12

Filia Biblioteczna w Borucinie

Godziny otwarcia
Wtorek 10-18
Czwartek 10-18

Filia Biblioteczna w Wojnowicach

Godziny otwarcia
Poniedziałek 10-18
Środa 8-16
Piątrk 8-16

Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej

47-420 Kuźnia Raciborska
ul. Klasztorna 9
telefon: 32 419 14 13
kom: 512 106 861
e-mail:
mbp1962@tlen.pl
www: www.czytajwkuzni.pl

Dyrektor: Ireneusz Wojcieski

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej rozpoczęła swoją działalność listopadzie 1973 roku. Filia biblioteczna w Rudach działa od 1948 roku, zaś Filia w Turzu od 1958 roku. 

Biblioteka oprócz książek oferuje czytelnikom darmowy dostęp do komputerów i Internetu. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców poprzez organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo oraz pożądane formy współżycia społecznego.

Godziny otwarcia
Poniedziałek 11-18
Wtorek 11-18
Środa 11-18
Piątek 11-18

Filia Biblioteczna w Rudach
47-430 Rudy
ul. Rogera 11
telefon: 32 410 30 70

e-mail: biblioteka.rudy@onet.pl

Godziny otwarcia
Poniedziałek 9-16
Wtorek 11-15
Środa 9-16
Piątek 9-16
Sobota 8-13

 Filia Biblioteczna w Turzu
47-420 Kuźnia Raciborska
Turze, ul. Raciborska 42
telefon: 512 106 863

e-mail: bibliotekaturze@gmail.com

Godziny otwarcia
Poniedziałek 12.30-17.30
Wtorek 12.30-17.30
Środa 12.30-17.30
Piątek 12.30-17.30

 


Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy

47-440 Nędza
ul. Strażacka 2
telefon: 32 410 20 03
e-mail: bibliotekanedza_xl@wp.pl

p.o Dyrektora: Karolina Żymełka

 Gminna Biblioteka Publiczna posiada księgozbiór uniwersalny służący zaspokojeniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych i kulturalnych środowiska z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnej gminy i regionu. Biblioteka wraz z podległymi filiami prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną i edukacyjną, zgodną z aktualnym zapotrzebowaniem społeczności lokalnej. Do dyspozycji czytelników są następujące czasopisma w prenumeracie:

Biblioteka Publiczna, Crafter, Kaczor Donald, Wiedza i Życie, Chwila dlla Ciebie, Farmer, Nowiny Raciborskie oraz w prenumeracie elaktronicznej: Gazeta Polska Codziennie, Dziennik Zachodni, Gazeta Wyborcza.

Godziny otwarcia
Poniedziałek 9-17
Wtorek 9-17
Środa 9-17
Czwartek 9-17
Piątek 7.30-15.30

 Filia Biblioteczna w Babicach
47-440 Nędza
ul. Wiejska 88
telefon: 32 410 20 63

 

Godziny otwarcia
Poniedziałek 13-17
Wtorek 9-13
Środa 13-17
Czwartek nieczynne
Piątek 9-13

 Filia Biblioteczna w Zawadzie Książęcej
47-442 Zawada Książęca
ul. Raciborska 53

telefon: 510 857 240

e-mail: biblioteka-zawada@wp.pl

Godziny otwarcia
Poniedziałek 9-17
Wtorek 9-17
Środa 9-17
Czwartek 7.30-15.30
Piątek nieczynne

 


Gminna Biblioteka Publiczna w Pietrowicach Wielkich

47-480 Pietrowice Wielkie
ul. 1 Maja 8 B
telefon/fax: 32 419 80 99
e-mail:
gbp@pietrowicewielkie.com.pl
www: www.pietrowicewielkie.pl

Dyrektor: Małgorzata Paletta

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzi 5 placówek : placówka centralna w Pietrowicach Wielkich i 4 placówki filialne: w Krowiarkach, Makowie, Pawłowie i Samborowicach. Rozmieszczenie placówek w terenie oraz położenie w centrum każdej z miejscowości powoduje, iż każdy z mieszkańców ma dogodny dostęp do usług bibliotecznych. Usługi jakie oferują biblioteki to: wypożyczanie książek i czasopism na zewnątrz i na miejscu, udzielanie odpowiedzi na zapytania czytelnicze, prowadzenie lekcji bibliotecznych dla szkól podstawowych oraz zajęcia z grupami przedszkolnymi. Przeprowadzane są również w bibliotekach akcje kulturalno-oświatowe takie jak: cykliczne imprezy "Pasowanie na czytelnika", montaże słowno-muzyczne, konkursy plastyczne, prowadzona jest akcja "Cała Polska czyta dzieciom", „Noc Andersena”, ”Urodziny Pluszowego Misia”, wieczory bajek, konkursy. Od roku 2017 w bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki.

Godziny otwarcia
Poniedziałek 10-18
Wtorek 8-16
Środa 10-18
Czwartek 8-16
Piątek 10-18

Każda pierwsza sobota miesiąca 8.00 - 12.00

Filia Biblioteczna w Krowiarkach
47-494 Krowiarki
ul. Szkolna 19

tel. 32 419 83 77

e-mail: barbara.kapinos@interia.pl

Godziny otwarcia
Poniedziałek 11:30-19
Wtorek 8-16
Środa 8-16
Czwartek 8-16
Piątek 11:30-19

 Filia Biblioteczna w Makowie
47-480 Maków
ul. Szkolna 1

e-mail: bibliotekamakow1@gmail.com

tel. 32 419 82 00

Godziny otwarcia
Środa 16-20
Czwartek 12-20
Piątek 12-20

 Filia Biblioteczna w Pawłowie
47-491 Pawłów
ul. Powstańców Śl. 91

e-mail: bibliotekapawlow1@wp.pl

Godziny otwarcia
Poniedziałek 10-18
Wtorek 10-18
Środa 12-15

Filia Biblioteczna w Samborowicach
47-475 Samborowice
ul. Szkolna 1

e-mail: bibliotekasamborowice@gmail.com

Godziny otwarcia
Poniedziałek 10:30-14:30
Wtorek 10:30-14:30
Środa 15-19
Czwartek 10:30-14:30
Piątek 15-19

 


Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach

47-450 Krzyżanowice
ul. Główna 3
telefon: 32 419 40 52, 535 945 947
e-mail: biblioteka@krzyzanowice.pl
www: www.krzyzanowice.pl/informator/...

Dyrektor: Cecylia Kogut

Gminną Bibliotekę Publiczną w Krzyżanowicach tworzy pięć placówek bibliotecznych. Lokale są nowoczesne, estetyczne i przystosowane dla wszystkich odbiorców. W Centrali i Filiach można  skorzystać z komputerów i Internetu. Gminna Biblioteka niezmiennie służy lokalnej społeczności upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalno – oświatową. Biblioteka współpracuje ze szkołami, przedszkolami, z rodzicami, z młodzieżą niepełnosprawną z Domu Opieki Społecznej.

 

Godziny otwarcia
Poniedziałek 11-19
Wtorek 10-16
Środa 11-19
Czwartek 12-16
Piatek 11-19

 Filia Biblioteczna w Tworkowie
47-451 Tworków
ul. Parkowa 1
telefon: 32 419 74 27
e-mail: biblioteka.tworkow@krzyzanowice.pl

Godziny otwarcia
Poniedziałek 9-15
Wtorek 9-15
Środa 12-18
Czwartek 15-18
Piątek 12-18

 Filia Biblioteczna w Zabełkowie
47-460 Chałupki
Zabełków, ul. Rymera 7

tel. 32 419 68 06

e-mail: biblioteka.zabelkow@krzyzanowice.pl

Godziny otwarcia
Poniedziałek 13-19
Środa 13-19
Czwartek 13-19

 Filia Biblioteczna w Bieńkowicach
47-451 Tworków
Bieńkowice, ul. Raciborska 17

e-mail: biblioteka.bienkowice@krzyzanowice.pl

tel. 32 419 72 01

Godziny otwarcia
Poniedziałek 9-12
Środa 15-18
Piątek 15-19

 Filia Biblioteczna w Chałupkach
47-460 Chałupki
ul. Bogumińska 25

e-mail: biblioteka.chalupki@krzyzanowice.pl

tel. 32 419 31 46

Godziny otwarcia
Wtorek 11.30-16.30
Środa 11.30-19.30
Czwartek 11.30-16.30

 


Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku

47-411 Rudnik
ul. abp. F. Gawliny 2
telefon: 32 410 64 14
e-mail: gbprudnik@op.pl
www.gbprudnik.naszabiblioteka.com

Dyrektor: Mariola Brachman

Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku funkcjonuje na terenie Gminy Rudnik.
W skład sieci bibliotecznej wchodzą: Biblioteka Centralna z siedzibą w Rudniku, Filia Biblioteczna w Łubowicach oraz punkty biblioteczne w Gamowie, Grzegorzowicach i Szonowicach Działalność placówek bibliotecznych Gminy Rudnik dostosowana jest do potrzeb i zainteresowań jej mieszkańców. W ramach usług Biblioteka proponuje bezpłatny dostęp do Internetu dla czytelników oraz ksero.

Organizowane imprezy o charakterze kulturalno - oświatowym adresowane są głównie do dzieci i młodzieży. W stałym kalendarzu imprez znajduje się cykliczna impreza czytelnicza „Z książką po wiedzę”, skierowana do uczniów wszystkich szkół Gminy Rudnik. Podczas tej imprezy przeprowadzanych jest 5 konkursów, z których każdy adresowany jest do innej grupy wiekowej. Do dyspozycji czytelników dostepne są takie czasopisma jak: Mój Pękny Ogród, Murator, Poradnik Domowy, Świerszczyk, Nowiny. Tygodnik Regionalny, Biblioteka Centrum Informacji a także prasę fachową: Poradnik Bibliotekarza, Bibliotekarz.

Godziny otwarcia
Poniedziałek 10-17
Wtorek 10-17
Środa 10-17
Czwartek Książka na telefon
Piątek 10-17

 Filia Biblioteczna w Łubowicach
42-411 Rudnik
ul. Zamkowa 3

tel. 518 416 989

Filia w Łubowicach dysponuje bogatym księgozbiorem w językiem niemieckim.

Ponadto w ramach pracy kulturalno - oświatowej Filia włącza się w akcje organizowane przez
GBP w Rudniku, poza tym proponuje:

  • Zajęcia artystyczne w czasie ferii zimowych i letnich wakacji
  • Spotkania z przedszkolakami m. in. z okazji Tygodnia Bibliotek i Święta Pluszowego Misia
  • Przygotowanie wszystkich chętnych do udziału w konkursach plastycznych organizowanych przez MiPBB w Raciborzu
Godziny otwarcia
Poniedziałek 11-17
Środa 11-17
Piątek 11-17
zobacz więcej »
Jak mogę...
wybierz stronę
zapisać się do biblioteki?
zamówić/ zarezerwować książkę?
przedłużyć termin zwrotu?
przetwarzanie danych osobowych
Kalendarz
wto
18
cze
Klub Malucha: spotkanie z Franklinem
kategoria: Klub Malucha
data: 18.06.2024
godz.: 9:00
miejsce: Filia nr 2 Ostróg, Bielska 12
wto
18
cze
Kafejka językowa
kategoria: Klub biblioteczny
data: 18.06.2024
godz.: 16:00
miejsce: Biblioteka, ul. Kasprowicza 12
wto
18
cze
Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży
kategoria: Dyskusyjny Klub Książki dla Młodzieży
data: 18.06.2024
godz.: 16:00
miejsce: EUREKA Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży, Kasprowicza 12
Zaproponuj tytuł
 
Jeśli chcesz wysłać wiadomość, kliknij walizkę.
Zapytaj bibliotekarza
 
Jeśli chcesz wysłać wiadomość, kliknij parasol.
Portal https://www.biblrac.pl/ wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij