zaloguj się
Znajdź książkę, muzykę, film...
Treść strony
Tytuł
Autor
na stronie w katalogu

Regulamin imprez organizowanych przez MiPBP w Raciborzu

Załącznik nr 1
do Zarządzenie nr 07/2016

Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

im. Ryszarda Kincla w Raciborzu

z dnia 20.10.2016 r.

 

Regulamin imprez organizowanych przez Miejską i Powiatową
 Bibliotekę Publiczną im. Ryszarda Kincla w Raciborzu

 

§ 1

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą  przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba  przebywająca na tym terenie w czasie trwania imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.

2. Celem regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z terenu i urządzeń, na którym przeprowadzona jest impreza. 

 

§ 2

1. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:

- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

- materiałów wybuchowych,

- wyrobów pirotechnicznych,

- materiałów pożarowo niebezpiecznych,

- napojów alkoholowych,

- środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających.

2. Organizator może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:

- znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających,

- posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe,   wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe,
środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające,

- zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy,

- wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące im wstępu na imprezę
masową.

3. Osoby uczestniczące w zajęciach biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników.

4. Odpowiedzialność za zachowanie, stan zdrowia oraz za ewentualne nieszczęśliwe wypadki osób niepełnoletnich, biorących udział w imprezie, ponoszą opiekunowie prawni.

 

§ 3

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy lub odwołania  imprezy  bez wcześniejszego  uprzedzenia z uzasadnionych, ważnych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, niesprzyjające warunki pogodowe itp. Organizator nie będzie zobowiązany z tego tytułu do żadnej szczególnej rekompensaty.

 

§ 4

Uczestnicy imprezy wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku/dokumentowanie przebiegu wydarzenia oraz wykorzystanie tych materiałów do celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, marketingowych i promocyjnych.

 

§ 5

Udziału w imprezie jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

 

§ 6

1. Niniejszy regulamin jest dostępny:

    - w siedzibie organizatora: MiPBP w Raciborzu, ul. Jana Kasprowicza 12, 47-400 Racibórz

    - na stronie internetowej: www.biblrac.com.pl.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Jak mogę...
wybierz stronę
zapisać się do biblioteki?
zamówić/ zarezerwować książkę?
przedłużyć termin zwrotu?
Kalendarz
pon
26
mar
Bajkoczytanie po angielsku
kategoria: Inne dla dzieci
data: 26.03.2018
godz.: 16:45
miejsce: Filia nr 2 Ostróg Ul. Bielska 12
śro
28
mar
Światowy Dzień Wody 2018 w raciborskiej bibliotece
kategoria: Inne
data: 28.03.2018
godz.:
miejsce: Biblioteka ul.Kasprowicza 12
śro
11
kwi
Konkurs wiedzy „Baśniobór”
kategoria: Konkursy wiedzy
data: 11.04.2018
godz.: 16:00
miejsce: EUREKA Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży, ul. Kasprowicza 12
Zaproponuj tytuł
tytuł*:
autor*:
e-mail*:
 
Jeśli chcesz wysłać wiadomość, kliknij parasol.
Zapytaj bibliotekarza
imię i nazwisko*:
e-mail*:
treść zapytania*:
 
Jeśli chcesz wysłać wiadomość, kliknij parasol.
Sonda
Czy chciałbyś korzystać z oferty firmy Legimi na takich zasadach jak z IBUK Libra??
TAK
NIE
Portal http://www.biblrac.pl/ wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij