zaloguj się bip Szukaj
Zamknij
Znajdź książkę, muzykę, film...

Deklaracja dostępności MiPBP w Raciborzu

Deklaracja dostępności

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biblrac.pl

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ze strony internetowej można korzystać przy pomocy klawisza TAB na klawiaturze (oraz strzałek i spacji w przypadku menu). Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dokładamy wszelkich starań, aby strona internetowa była zgodna z WYTYCZNYMI DLA DOSTĘPNOŚCI STRON INTERNETOWYCH (WCAG 2.1). W razie wystąpienia niezgodności, bądź trudności w dostępie do treści któregoś z elementów naszej strony, bardzo prosimy o skorzystanie z alternatywnego sposobu uzyskania informacji.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: biblioteka@biblrac.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 415 37 24.

Postępowanie odwoławcze: Dyrektor MiPBP w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Kasprowicza 12.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Główna przy ul. Kasprowicza 12

Na tyłach budynku znajduje się winda umożliwiająca dostanie się do pomieszczeń Wypożyczalni Głównej, Mediateki, EUREKI- Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży, Czytelni oraz Galerii Gawra. Dla osób na wózkach są dostępne wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze i piętrze budynku. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W holu głównym znajduje się informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku. Szczegółowych informacji udzielają również pracownicy biblioteki.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Jest możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

W Mediatece osobom z dysfunkcją wzroku udostępniane jest urządzenie CZYTAK do odtwarzania książek mówionych, zapisanych cyfrowo na kartach pamięci.

Jak mogę...
wybierz stronę
zapisać się do biblioteki?
zamówić/ zarezerwować książkę?
przedłużyć termin zwrotu?
przetwarzanie danych osobowych
Kalendarz
czw
20
sty
Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych
kategoria: Dyskusyjny Klub Książki
data: 20.01.2022
godz.: 16:30
miejsce: Wypożyczalnia Główna, ul. Kasprowicza 12
nie
23
sty
Obchody Dnia Pisma Ręcznego
kategoria: Inne
data: 23.01.2022
godz.:
miejsce: Filia Publiczno-Szkolna nr 3 Ocice, ul. Tuwima 1
Zaproponuj tytuł
 
Jeśli chcesz wysłać wiadomość, kliknij walizkę.
Zapytaj bibliotekarza
 
Jeśli chcesz wysłać wiadomość, kliknij parasol.
Portal https://www.biblrac.pl/ wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij