zaloguj się bip Szukaj
Zamknij
Znajdź książkę, muzykę, film...

Deklaracja dostępności MiPBP w Raciborzu

Deklaracja dostępności

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.biblrac.pl

Data publikacji strony: kwiecień 2013

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-28

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Treści niedostępne:

 • elementy nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego,
 • pliki wideo nie mają napisów dla osób niesłyszących ani opisu tekstowego,
 • nie wszystkie elementy są dostępne z klawiatury (np. CAPTCHA),
 • część dokumentów w formie plików PDF może być niepoprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących (brak struktury dokumentu),
 • wyszukiwarka nie działa poprawnie.

Elementy wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności:

 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty tworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
 • mapy,
 • treści wytworzone przez inne podmioty niż Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów, do modyfikacji których nasza instytucja nie jest uprawniona,
 • materiały biblioteczne, których nie można przedstawić w sposób dostępny cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020.11.16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022.02.18.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowo: e.janicka@biblrac.pl lub telefonicznie: 32 415 37 24.

Osoba do kontaktu: Ewelina Janicka

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformujemy o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Jeżeli nasze działania nie będą zadowalające, można zgłosić skargę do:

Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu, ul. Kasprowicza 12 47-400 Racibórz

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu prowadzi działalność w 8 placówkach położonych w różnych lokalizacjach miasta.

Nie wszystkie placówki spełniają możliwość dostępu do pomieszczeń osób z niepełnosprawnością ruchową – brak wind, podjazdów, platform.

Żadna z placówek nie jest zaopatrzona w pętlę indukcyjną i nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Do wszystkich placówek można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Wypożyczalnia Główna, Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży EUREKA, Czytelnia, Galeria Gawra przy ul. Jana Kasprowicza 12 w Raciborzu
 • bezpośrednio przed wejściem do budynku na parkingu ogólnodostępnym znajduje się jedno oznaczone miejsce dla osoby niepełnosprawnej,
 • z tyłu budynku znajduje się winda umożliwiająca dostanie się do pomieszczeń na parterze i I piętrze, tj. do Wypożyczalni Głównej, Mediateki, Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży EUREKA, Czytelni oraz Galerii Gawra,
 • dla osób na wózkach są dostępne wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze i I piętrze budynku,
 • brak dostępu do pomieszczeń administracyjnych usytuowanych na II piętrze budynku (m.in. do sekretariatu, gabinetu dyrektora, księgowości)
 • na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,
 • w holu głównym znajduje się informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku,
 • w Mediatece osobom z dysfunkcją wzroku udostępniane jest urządzenie CZYTAK do odtwarzania książek mówionych, zapisanych cyfrowo na kartach pamięci,
 • jest możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
 1. Filia nr 2 przy ul. Bielskiej 12 w Raciborzu (Ostróg)
 • placówka usytuowana jest na parterze budynku, wejście bezpośrednio z ulicy – bezprogowe, przy wejściu do holu głównego są schody – nie ma podjazdu,
 • brak parkingu,
 • brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 1. Filia Publiczno-Szkolna nr 3 przy ul. Tuwima 1 w Raciborzu (Ocice)
 • placówka jest zlokalizowana na parterze budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Raciborzu, do głównego wejścia szkoły prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • korytarzem szkoły można swobodnie dotrzeć do pomieszczeń biblioteki,
 • brak parkingu dla osób niepełnosprawnych,
 • w pomieszczeniach biblioteki nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych, toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na terenie szkoły na parterze.
 1. Filia nr 4 przy ul. Gamowskiej 3 w Raciborzu (Szpital Rejonowy)
 • placówka jest zlokalizowana na poziomie -1 budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu, do głównego wejścia szpitala prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • na terenie szpitala jest winda umożliwiająca dotarcie do pomieszczeń biblioteki,
 • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się przed szpitalem,
 • w pomieszczeniach biblioteki nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych, toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na terenie szpitala,
 • z uwagi na specyfikę położenia placówki, trzy razy w tygodniu pracownik biblioteki odwiedza oddziały szpitalne, aby pacjenci mieli możliwość wypożyczenia zbiorów.
 1. Filia Publiczno-Szkolna nr 5 przy ul. Sudeckiej 2 w Raciborzu (Płonia)
 • placówka jest zlokalizowana na parterze budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Raciborzu, nie ma dostępu dla osób niepełnosprawnych – brak podjazdu,
 • brak parkingu dla osób niepełnosprawnych,
 • brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 1. Filia Publiczno-Szkolna nr 8 przy ul. Żorskiej 2 w Raciborzu
 • placówka jest zlokalizowana na II piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Raciborzu, nie ma dostępu dla osób niepełnosprawnych – brak windy,
 • brak parkingu dla osób niepełnosprawnych,
 • brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 1. Filia nr 9 przy ul. Myśliwskiej 9 w Raciborzu (Brzezie)
 • pomieszczenia biblioteki usytuowane są na I piętrze budynku, nie ma dostępu dla osób niepełnosprawnych – brak windy,
 • brak parkingu dla osób niepełnosprawnych,
 • brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 1. Filia Publiczno-Szkolna nr 10 przy ul. Jordana 6 w Raciborzu (Markowice)
 • pomieszczenia biblioteki usytuowane są na parterze budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Raciborzu, wejście główne do szkoły jest bezprogowe,
 • korytarzem szkoły można dotrzeć pod drzwi biblioteki, przy czym szerokość otworu w świetle ościeżnicy w drzwiach wynosi 80 cm,
 • brak parkingu dla osób niepełnosprawnych,
 • brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
Pliki do pobrania
Wniosek o zapewnienie dostępności.docx(plik DOCX, 23,57 KB)
Wniosek o zapewnienie dostępności.pdf(plik PDF, 460,95 KB)
Jak mogę...
wybierz stronę
zapisać się do biblioteki?
zamówić/ zarezerwować książkę?
przedłużyć termin zwrotu?
przetwarzanie danych osobowych
Kalendarz
wto
21
mar
Kawiarenka seniora
kategoria: Inne
data: 21.03.2023
godz.: 11:00
miejsce: Biblioteka, ul. Kasprowicza 12
wto
21
mar
„Wiosna, ach to ty” – Piknik w Ogrodzie Jordanowskim
kategoria: Inne, Inne dla dzieci, Integracja dla książki
data: 21.03.2023
godz.: 10:00-12:00
miejsce: Ogród Jordanowski, ul. Stalmacha
śro
22
mar
„Moc kobiecości” spotkanie z Anną Sochą
kategoria:
data: 22.03.2023
godz.: 18:00
miejsce: Biblioteka, ul. Kasprowicza 12
Zaproponuj tytuł
 
Jeśli chcesz wysłać wiadomość, kliknij parasol.
Zapytaj bibliotekarza
 
Jeśli chcesz wysłać wiadomość, kliknij parasol.
Portal https://www.biblrac.pl/ wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij