zaloguj się bip Szukaj
Zamknij
Znajdź książkę, muzykę, film...

Tag: powiatu

Gminna Biblioteka Publiczna w Kornowacu z siedzibą w Kobyli

44-285 Kornowac
Kobyla ul. Główna 78
telefon/fax: 32 430 12 00
e-mail: gbpkornowac@o2.pl
www: www.biblioteka-kornowac.pl

Dyrektor: Mirosława Granieczny

Biblioteka w Kobyli mieści się na parterze budynku Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Głównej 78. Biblioteka w Pogrzebieniu zajmuje piętro budynku świetlicy GOK przy ul. Grabowej 4.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kornowacu z siedzibą w Kobyli to nowoczesne, przyjazne lokalnej społeczności miejsce służące edukacji i samorealizacji, integrujące wielokulturową społeczność i służące jej rozwojowi poprzez udostępnianie zbiorów. Biblioteka podejmuje zadania z zakresu edukacji, zabawy i kultury oraz zapewnia warunki do samorealizacji i kreatywności.

Księgozbiór Biblioteki jest uniwersalny zgodny z potrzebami i zainteresowaniami czytelników. GBP w Kobyli prenumeruje czasopismo fachowe "Poradnik Bibliotekarza", "Popcorn" oraz tygodnik regionalny "Nowiny Raciborskie". Oprócz tego biblioteka bezpłatnie otrzymuje miesięcznik "Śląsk" i miesięcznik gminny "twoja Gmina". Filia biblioteki w Pogrzebieniu prenumeruje czasopismo fachowe "Biblioteka w szkole", dwutygodnik edukacyjny "Cogito" oraz tygodnik regionalny "Nowiny Raciborskie". Biblioteka współpracuje z Zespołami Szkolno-Przedszkolnymi gminy Kornowac realizując zadania statutowe. Aktualne informacje o działalności biblioteki jak również polecane przez bibliotekarzy nowości książkowe można sprawdzić na stronie internetowej www.biblioteka-kornowac.pl

Godziny otwarcia
Poniedziałek 13-19
Wtorek 13-19
Środa 13-19
Czwartek 7:30-13:30
Piątek 13-19

 

Filia GBP w Pogrzebieniu
44-285 Pogrzebień
ul. Grabowa 4
telefon: 32 430 10 12

Godziny otwarcia
Poniedziałek 15-19
Wtorek 9-13
Środa 15-19
Czwartek praca wewnętrzna
Piątek 9-13

 

 


Gminna Biblioteka Publiczna w Krzanowicach

47-470 Krzanowice
ul. Zawadzkiego 3
telefon: 32 414 74 08
e-mail:
biblioteka-krzanowice@o2.pl
www: www.krzanowice.pl/...

Dyrektor: Sylwia Hofrichter

Gminna Biblioteka Publiczna w Krzanowicach mieści się w Miejskim Ośrodku Kultury.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzanowicach istotną rolę odgrywa integracja ze środowiskiem lokalnym. Biblioteki podejmują współprace z placówkami edukacyjnymi na terenie gminy aby umożliwić dzieciom szerszy kontakt z książką. By zaznaczyć swoją obecność w społeczności Biblioteka prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży w bibliotece jak i poza Biblioteką.

Godziny otwarcia
Wtorek 10-18
Środa 8:30-15:30
Czwartek 10-18
Piątek 8:30-15:30
Sobota 8:30-12

Filia Biblioteczna w Borucinie

Godziny otwarcia
Wtorek 12-20
Czwartek 12-20
Piątek 8-12

Filia Biblioteczna w Wojnowicach

Godziny otwarcia
Poniedziałek 8-18
Czwartek 8-18

Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej

47-420 Kuźnia Raciborska
ul. Klasztorna 9
telefon: 32 419 14 13
kom: 512 106 861
e-mail:
mbp1962@tlen.pl
www: www.czytajwkuzni.pl

Dyrektor: Ireneusz Wojcieski

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej rozpoczęła swoją działalność listopadzie 1973 roku. Filia biblioteczna w Rudach działa od 1948 roku, zaś Filia w Turzu od 1958 roku. 

Biblioteka oprócz książek oferuje czytelnikom darmowy dostęp do komputerów i Internetu. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców poprzez organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo oraz pożądane formy współżycia społecznego.

Godziny otwarcia
Poniedziałek 11-18
Wtorek 11-18
Środa 11-18
Piątek 11-18

Filia Biblioteczna w Rudach
47-430 Rudy
ul. Rogera 11
telefon: 32 410 30 70

Godziny otwarcia
Poniedziałek 11-18
Wtorek 11-15
Środa 11-18
Piątek 11-18
Sobota 8-13

 Filia Biblioteczna w Turzu
47-420 Kuźnia Raciborska
Turze, ul. Raciborska 42
telefon: 512 106 863

Godziny otwarcia
Poniedziałek 13-17
Wtorek 13-17
Środa 13-17
Piątek 13-17

 


Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy

47-440 Nędza
ul. Strażacka 2
telefon: 32 410 20 03
e-mail: bibliotekanedza_xl@wp.pl

Dyrektor: Helena Krziżek

 Gminna Biblioteka Publiczna posiada księgozbiór uniwersalny służący zaspokojeniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych i kulturalnych środowiska z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnej gminy i regionu. Biblioteka wraz z podległymi filiami prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną i edukacyjną, zgodną z aktualnym zapotrzebowaniem społeczności lokalnej. Do dyspozycji czytelników są następujące czasopisma w prenumeracie:

Biblioteka Publiczna, Abecadło, Świerszczyk, Gazeta Wyborcza, Dziennik Zachodni, Nowiny Raciborskie, Gazeta Polska, Mycraft, Perspektywy, Moje Mieszkanie, Charaktery, Moje Gotowanie, Samo Zdrowie, Pomocnik Historyczny, Hobby.

Godziny otwarcia
Poniedziałek 9-17
Wtorek 9-17
Środa 9-17
Czwartek 9-17
Piątek 9-17

 Filia Biblioteczna w Babicach
47-440 Nędza
ul. Wiejska 88
telefon: 32 410 20 63

Godziny otwarcia
Poniedziałek 14-18
Wtorek 8-12
Środa 14-18
Czwartek 14-18
Piątek 14-18

 Filia Biblioteczna w Zawadzie Książęcej
47-442 Zawada Książęca
ul. Raciborska 53

Godziny otwarcia
Poniedziałek 8-16
Wtorek 8-16
Środa 10-18
Czwartek 8-16
Piątek 8-16

 


Gminna Biblioteka Publiczna w Pietrowicach Wielkich

47-480 Pietrowice Wielkie
ul. Szkolna 5
telefon/fax: 32 419 80 99
e-mail:
gbp@pietrowicewielkie.pl
www: www.pietrowicewielkie.pl/...

Dyrektor: Małgorzata Paletta

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzi 5 placówek : placówka centralna w Pietrowicach Wielkich i 4 placówki filialne: w Krowiarkach, Makowie, Pawłowie i Samborowicach. Rozmieszczenie placówek w terenie oraz położenie w centrum każdej z miejscowości powoduje, iż każdy z mieszkańców ma dogodny dostęp do usług bibliotecznych. Usługi jakie oferują biblioteki to: wypożyczanie książek i czasopism na zewnątrz i na miejscu, udzielanie odpowiedzi na zapytania czytelnicze, prowadzenie lekcji bibliotecznych dla szkól podstawowych oraz zajęcia z grupami przedszkolnymi. Przeprowadzane są również w bibliotekach akcje kulturalno-oświatowe takie jak: cykliczne imprezy "Pasowanie na czytelnika", montaże słowno-muzyczne, konkursy plastyczne, prowadzona jest akcja "Cała Polska czyta dzieciom", „Noc Andersena”, ”Urodziny Pluszowego Misia”, wieczory bajek, konkursy. Od roku 2017 w bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki.

Godziny otwarcia
Poniedziałek 10-18
Wtorek 8:30-16
Środa 10-18
Czwartek 8:30-16
Piątek 10-18

 Filia Biblioteczna w Krowiarkach
47-494 Krowiarki
ul. Szkolna 19

tel. 32 419 83 77

e-mail: bibliotekakrowiarki@wp.pl

Godziny otwarcia
Poniedziałek 11:30-19
Wtorek 8:30-16
Środa 8:30-16
Czwartek 8:30-16
Piątek 11:30-19

 Filia Biblioteczna w Makowie
47-480 Maków
ul. Szkolna 1

tel. 32 419 82 00

Godziny otwarcia
Środa 16-20
Czwartek 12-20
Piątek 12-20

 Filia Biblioteczna w Pawłowie
47-491 Pawłów
ul. Powstańców Śl. 91

e-mail: bibliotekapawlow1@wp.pl

Godziny otwarcia
Poniedziałek 10-18
Wtorek 10-18
Środa 10-15

Filia Biblioteczna w Samborowicach
47-475 Samborowice
ul. Szkolna 1

e-mail: bibliotekasamborowice@op.pl

Godziny otwarcia
Poniedziałek 10:30-14:30
Wtorek 10:30-14:30
Środa 15-19
Czwartek 10:30-14:30
Piątek 15-19

 


Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach

47-450 Krzyżanowice
ul. Główna 3
telefon: 32 419 40 52
e-mail: agnieszka-biblioteka@wp.pl
www: www.krzyzanowice.pl/informator/...

Dyrektor: Cecylia Kogut

Gminną Bibliotekę Publiczną w Krzyżanowicach tworzy pięć placówek bibliotecznych. Lokale są nowoczesne, estetyczne i przystosowane dla wszystkich odbiorców. W Centrali i Filiach można  skorzystać z komputerów i Internetu. Gminna Biblioteka niezmiennie służy lokalnej społeczności upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalno – oświatową. Biblioteka współpracuje ze szkołami, przedszkolami, z rodzicami, z młodzieżą niepełnosprawną z Domu Opieki Społecznej.

 

Godziny otwarcia
Poniedziałek 11-19
Wtorek 10-16
Środa 11-19
Czwartek 12-16
Piatek 11-19

 Filia Biblioteczna w Tworkowie
47-451 Tworków
ul. Parkowa 1
telefon: 32 419 74 27
e-mail: tworkow.biblioteka@wp.pl

Godziny otwarcia
Poniedziałek 9-15
Wtorek 9-15
Środa 12-18
Czwartek 12-18
Piątek 12-18

 Filia Biblioteczna w Zabełkowie
47-460 Chałupki
Zabełków, ul. Rymera 7

tel. 32 419 68 06

Godziny otwarcia
Poniedziałek 13-19
Środa 13-19
Czwartek 13-19

 Filia Biblioteczna w Bieńkowicach
47-451 Tworków
Bieńkowice, ul. Raciborska 17

tel. 32 419 72 01

Godziny otwarcia
Wtorek 16-18
Środa 16-18
Czwartek 16-19
Piątek 16-19

 Filia Biblioteczna w Chałupkach
47-460 Chałupki
ul. Powstańców Śl. 26

tel. 32 419 31 46

Godziny otwarcia
Poniedziałek 13-19
Wtorek 12.30-16.30
Środa 12.30-16.30
Czwartek 12.30-16.30

 


Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku

47-411 Rudnik
ul. abp. F. Gawliny 2
telefon: 32 410 64 14
e-mail: gbprudnik@op.pl
www.gbprudnik.naszabiblioteka.com

Dyrektor: Mariola Brachman

Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku funkcjonuje na terenie Gminy Rudnik.
W skład sieci bibliotecznej wchodzą: Biblioteka Centralna z siedzibą w Rudniku, Filia Biblioteczna w Łubowicach oraz punkty biblioteczne w Brzeźnicy, Gamowie, Grzegorzowicach i Szonowicach Działalność placówek bibliotecznych Gminy Rudnik dostosowana jest do potrzeb i zainteresowań jej mieszkańców. W ramach usług Biblioteka proponuje bezpłatny dostęp do Internetu dla czytelników oraz ksero.

Organizowane imprezy o charakterze kulturalno - oświatowym adresowane są głównie do dzieci i młodzieży. W stałym kalendarzu imprez znajduje się cykliczna impreza czytelnicza „Z książką po wiedzę”, skierowana do uczniów wszystkich szkół Gminy Rudnik. Podczas tej imprezy przeprowadzanych jest 5 konkursów, z których każdy adresowany jest do innej grupy wiekowej. Do dyspozycji czytelników dostepne są takie czasopisma jak: Autoświat, Charaktery, Cztery Kąty, Kumpel, Mój Pękny Ogród, Murator, Ładny Dom, Poradnik Domowy, Claudia, Przyjaciółka, Poradnik Domowy, Biblioteka Centrum Informacji a także prasę fachową: Poradnik Bibliotekarza, Biblioteka w Szkole i Biblioteka Publiczna.

Filia w Łubowicach dysponuje bogatym księgozbiorem w językiem niemieckim.

Ponadto w ramach pracy kulturalno - oświatowej Filia włącza się w akcje organizowane przez
GBP w Rudniku, poza tym proponuje:

  • Zajęcia artystyczne w czasie ferii zimowych i letnich wakacji
  • Spotkania z przedszkolakami m. in. z okazji Tygodnia Bibliotek i Święta Pluszowego Misia
  • Przygotowanie wszystkich chętnych do udziału w konkursach plastycznych organizowanych przez MiPBB w Raciborzu
Godziny otwarcia
Poniedziałek 10-17
Wtorek 9-18
Środa 10-17
Czwartek 13-18
Piątek 10-17

 Filia Biblioteczna w Łubowicach
42-411 Rudnik
ul. Zamkowa 3

tel. 518 416 989

Godziny otwarcia
Poniedziałek 12-17
Środa 11-17
Piątek 14-17

 

zobacz więcej »
Jak mogę...
wybierz stronę
zapisać się do biblioteki?
zamówić/ zarezerwować książkę?
przedłużyć termin zwrotu?
przetwarzanie danych osobowych
Kalendarz
wto
01
cze
pią
05
lis
VIII Ogólnopolski Konkurs Literacki "Racibórz Prozą Zaczarowany"
kategoria: Konkursy inne
data: 01.06-05.11.2021
godz.: 18:00
miejsce: Biblioteka, ul. Kasprowicza 12
śro
23
cze
DKK dla dorosłych: "Wyklęta córka Kubiaków" Marty Konarzewskiej
kategoria: Dyskusyjny Klub Książki
data: 23.06.2021
godz.: 16:30
miejsce: Biblioteka, ul. Kasprowicza 12
czw
24
cze
Zrobione w domu - pokazane w bibliotece
kategoria: Inne
data: 24.06.2021
godz.: 16:00
miejsce: Filia nr 8, ul. Żorska 2
Zaproponuj tytuł
 
Jeśli chcesz wysłać wiadomość, kliknij walizkę.
Zapytaj bibliotekarza
 
Jeśli chcesz wysłać wiadomość, kliknij piłke.
Portal https://www.biblrac.pl/ wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij