zaloguj się bip Szukaj
Zamknij
Find book, music, movie...

[PL]Deklaracja dostępności MiPBP w Raciborzu

[PL]

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-04-23.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-28.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Elementy nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
 • Pliki wideo nie mają napisów dla osób niesłyszących ani opisu tekstowego.
 • Nie wszystkie elementy są dostępne z klawiatury (np. CAPTCHA).
 • Część dokumentów w formie plików PDF może być niepoprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących (brak struktury dokumentu).
 • Wyszukiwarka nie działa poprawnie.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Elementy nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego z uwagi brak możliwości dodawania w panelu administracyjnym.
 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Treści wytworzone przez inne podmioty niż Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów, do modyfikacji których nasza instytucja nie jest uprawniona.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-16.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-21.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Janicka, e.janicka@biblrac.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 324153724 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Parking

 • Do biblioteki można wjechać przez bramę i zaparkować samochód na placu. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych. Bezpośrednio przed wejściem do budynku na parkingu ogólnodostępnym znajduje się jedno oznaczone miejsce dla osoby niepełnosprawnej.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi wymaga dużej siły.
 • Od tyłu budynku znajduje się winda, którą można dotrzeć do pomieszczeń na parterze i I piętrze, tj. do Wypożyczalni Głównej, Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży EUREKA, Czytelni oraz Galerii Gawra.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 4 kondygnacjach.
 • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Ciągi pionowe

Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów.

Winda

 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie
 • Szerokość drzwi wynosi 95 centymetrów
 • Winda znajduje się poza budynkiem
 • Winda znajduje się z tyłu za budyniem.
 • Kabina windy ma głębokość 110 centymetrów i szerokość 140 centymetrów.
 • Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille'a.
 • Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Toaleta znajduję się na parterze, w Wypożyczalni Głównej, po lewej stronie od wejścia głównego.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.

 

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu prowadzi działalność w 8 placówkach położonych w różnych lokalizacjach miasta. Nie wszystkie placówki spełniają możliwość dostępu do pomieszczeń osób z niepełnosprawnością ruchową - brak wind, podjazdów, platform. Żadna z placówek nie jest zaopatrzona w pętlę indukcyjną i nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.
Download
Wniosek o zapewnienie dostępności.docx(plik DOCX, 23.57 KB)
Wniosek o zapewnienie dostępności.pdf(plik PDF, 460.95 KB)
How do I...
Choose page
Sing up to library?
Order/reserve a book?
Extend returing time?
[PL]przetwarzanie danych osobowych
Calendar
Mon
02
Oct
[PL]Spotkanie z Anną Goc oraz otwarcie wystawy prac uczniów SOSWNIS w Raciborzu
Category: ,
date: 02.10.2023
hr.: 17:00
Place: Biblioteka, ul. Kasprowicza 12
Tue
10
Oct
Tue
24
Oct
[PL]Kawiarenka seniora
Category:
date: 10-24.10.2023
hr.: 11.00
Place: Biblioteka ul. Kasprowicza 12
Tue
10
Oct
[PL]Kafejka językowa
Category: [PL]Spotkanie w bibliotece
date: 10.10.2023
hr.: 16.00 – 18.00
Place: Biblioteka ul. Kasprowicza 12
Zaproponuj tytuł
 
If you want to send message, click here parasol.
Zapytaj bibliotekarza
 
If you want to send message, click here motocykl.
Portal https://www.biblrac.pl/ wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij